Μικρογραφία εισόδου

Ενημέρωση για τη συνάντηση των Συλλόγων με τους Συμβούλους Εκπαίδευσης

Την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε παράσταση των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πειραιά στα Γραφεία των (νέων) Συμβούλων Εκπαίδευσης – Αξιολογητών.

Αναρτήθηκε από