Μικρογραφία εισόδου

Νέα συνάντηση των Συλλόγων με Συμβούλους Εκπαίδευσης

Την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου εκπρόσωποι των Διοικητικών Συμβουλίων των  Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. συναντήθηκαν με 11 από  τους  Συμβούλους Εκπαίδευσης – Αξιολογητές προκειμένου να αποκτήσουν σφαιρική εικόνα για τις προθέσεις όλων των Συμβούλων Εκπαίδευσης αναφορικά με την ατομική αξιολόγηση των νεοδιόριστων.

Αναρτήθηκε από