Ανοιχτή επιστολή προς τη ΣΕΕ - ΠΕ 60 των Νηπιαγωγείων ευθύνης μας

Σχετ.:

  1. Το αρ. πρωτ. 8/20-3-2022, έγγραφό μας
  2. Το από 22/3/2022 διευκρινιστικό σας σημείωμα

 

Κα Αζναουρίδου,

Κατόπιν της αποστολής από το ΔΣ του Συλλόγου μας του α’ σχετ. και της λήψης από εμάς του β’ σχετ., έχουμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

  1. Θεωρούμε, καταρχάς, θετικό το γεγονός πως, μετά τις αιτιάσεις μας, αισθανθήκατε την ανάγκη να προβείτε σε τροποποίηση των σχολίων ανατροφοδότησης.
  2. Η τροποποίηση αυτή ασφαλώς και δεν καλύπτει το Σύλλογό μας, καθότι αναπαράγετε με διαφορετικό τρόπο το σκεπτικό σας για «μη σύννομη και μη γενόμενη» ενέργεια από μέρους των Συλλόγου Διδασκόντων.
  3. Σίγουρα θα συμφωνήσετε κι εσείς πως ο χαρακτηρισμός «μη σύννομο και συνεπώς μη γενόμενο» δεν αποτελεί «παιδαγωγική επισήμανση» όπως ισχυρίζεστε στο β’ σχετ., καθώς το περιεχόμενο της συγκεκριμένης φράσης - με όποιο τρόπο κι αν διατυπωθεί - είτε συνάδει με αποφάσεις διοικητικών οργάνων, ρόλο που φανταζόμαστε πως απεκδύεστε όσο υπηρετείτε στην τωρινή θέση ευθύνης, είτε προσιδιάζει σε δικανική ρητορική και εν τέλει δεν ανήκει στις αρμοδιότητες ενός «παιδαγωγικού και επιστημονικού υπεύθυνου» εκπαιδευτικών μονάδων.
  4. Είμαστε βέβαιοι ότι αναγνωρίζετε πως η συνθετότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες απαιτεί σύναψη σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των ΣΕΕ και των συναδέλφων που υπηρετούν σε αυτές, σχέση που φαίνεται να έχει διαρραγεί σε απόλυτο βαθμό με το χαρακτηρισμό αυτό από μέρους σας.

Κα Αζναουρίδου,

Θέλουμε να επισημάνουμε πως αποτελεί δικαίωμά σας να προβείτε σε σχολιασμό του περιεχομένου των αναρτήσεων των ΣΔ (ο οποίος σχολιασμός θα τυγχάνει, βέβαια, της κριτικής από την εκπαιδευτική κοινότητα), αλλά σας καλούμε - για τελευταία φορά - να απαλείψετε από τα σχόλιά σας το χαρακτηρισμό «μη σύννομο και μη γενόμενο». Η τροποποίηση αυτή θα έχει νόημα αν συμβεί άμεσα και πάντως πριν τη λήξη της προθεσμίας που θέτει η αρ. 27606/ΓΔ4/11-3-2022, εγκύκλιος του ΓΓ του ΥΠΑΙΘ.

Τέλος, πιστεύουμε ακράδαντα πως με την παραπάνω προϋπόθεση θα καταστεί δυνατό να επιστρέψουμε όλοι στο τραπέζι του διαλόγου, σε ένα τραπέζι όπου θα κατατίθενται παιδαγωγικά επιχειρήματα με σκοπό τη στήριξη των εκπαιδευτικών μονάδων και των λειτουργών της και την ικανοποίηση των σύγχρονων μορφωτικών αναγκών των μαθητών μας.

 

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Δημητρακόπουλος Γιώργος Βύρωνας Κουτσώνης