Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Την Τετάρτη 21 Απριλίου συνεδρίασε το ΔΣ του Συλλόγου μας με θέμα τη «μη συμμόρφωση Μέλους του Συλλόγου μας στην απόφαση του Κλάδου και του Δ.Σ. σχετικά με τη συμμετοχή του ως διορισμένο Μέλος στο ΠΥΣΠΕ Πειραιά και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 7, παρ. 2 του Καταστατικού του Συλλόγου".

Το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του:

  • Την απόφαση του Κλάδου για μη συμμετοχή στις «εκλογές» της 7ης του Νοέμβρη 2020 με την παραίτηση των υποψηφίων, λόγω της αδιάλλακτης στάσης του ΥΠΑΙΘ,
  • Το συντριπτικό ποσοστό αποχής στις εν λόγω «εκλογές» (στη Διεύθυνση Πειραιά ξεπέρασε το 97%),
  • Την αρ. πρωτ. Φ.30/4620/31-3-2021, Απόφαση συγκρότησης του ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την οποία διορίζεται ως Τακτικό Μέλος του Συμβουλίου (καταλαμβάνοντας θέση που ανήκει σε αιρετά μέλη) η συναδέλφισσα - Μέλος του Συλλόγου μας, κ. Δημητρακοπούλου Ολυμπία,
  • Τη θέση του ΔΣ του Συλλόγου μας, όπως εκφράστηκε στην κοινή ανακοίνωση των επτά Συλλόγων του Πειραιά, η οποία κοινοποιήθηκε στις 8/1/2021 στις σχολικές μονάδες, ήτοι: «…Κανείς εκπαιδευτικός, μέλος των σωματείων μας, να μην αποδεχτεί το διορισμό του, καταλαμβάνοντας τη θέση των Αιρετών εκπροσώπων του Κλάδου, εκπροσώπων οι οποίοι μπορούν να αναδειχθούν μόνο μέσα από δημοκρατική και διαφανή εκλογική διαδικασία όταν το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες. …ΚΑΝΕΙΣ δεν μπορεί να αγνοεί και πολύ περισσότερο να αντιστρατεύεται τις αποφάσεις των συλλόγων και της Ομοσπονδίας και ταυτόχρονα να θεωρεί πως μπορεί να συμμετέχει στη ζωή και τις αποφάσεις του εκπαιδευτικού κινήματος και των σωματείων του. Τα σωματεία μας θα λάβουν όλα τα προβλεπόμενα από τα καταστατικά τους πειθαρχικά μέτρα»,
  • Την από 23/2/21 κατάθεση των παραιτήσεων των «εκλεγμένων» αιρετών (τακτικών και αναπληρωματικών) από τις ψευτοεκλογές της 7ης Νοεμβρίου, σύμφωνα με την απόφαση του Κλάδου για μη νομιμοποίηση της λειτουργίας των Υπηρεσιακών Συμβουλίων,
  • Την αρ. 1379/24-2-2021 Απόφαση της ΔΟΕ (κοινοποιήθηκε την ίδια ημέρα στις σχολικές μονάδες), στην οποία Απόφαση υπήρχε η επισήμανση: «…Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί, για μια ακόμη φορά, τους συναδέλφους που εμφανίζονται ως «εκλεγμένοι» στις πράξεις συγκρότησης των Υ.Σ. που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, να καταθέσουν, όσοι δεν το έχουν ήδη πράξει όπως οφείλουν εφαρμόζοντας την απόφαση της Δ.Ο.Ε. (αρ.πρ.1142/9-1120), τις παραιτήσεις τους. Τονίζουμε, επίσης, ότι επειδή η λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων, κάτω από αυτές τις αντιδημοκρατικές συνθήκες, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, την παραίτησή τους θα πρέπει να υποβάλλουν και οι συνάδελφοι που έχουν ορισθεί από τη Διοίκηση στις θέσεις των διορισμένων μελών των Υ.Σ. είτε τοποθετήθηκαν με αίτησή τους είτε δίχως καν να ερωτηθούν (με την απαράδεκτη μεθόδευση της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.. …Δε θα υπάρξει νομιμοποίηση της λειτουργίας «ψευτο-υπηρεσιακών» Συμβουλίων από κανέναν συνάδελφο»,
  • Το γεγονός ότι παρά την ενημέρωση του Δ.Σ. (μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας) προς τη συναδέλφισσα πως η παραμονή της στη θέση του διορισμένου Μέλους του ΠΥΣΠΕ Πειραιά αντίκειται στη συλλογική προσπάθεια και επισύρει κυρώσεις που προβλέπονται στο Καταστατικό, η ίδια αρνήθηκε να παραιτηθεί από τη συγκεκριμένη θέση,
  • Το άρθρο 7, παρ. 2 του Καταστατικού του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Νίκαιας - Πειραιά, στο οποίο ορίζεται πως «Το Δ.Σ. μπορεί να διαγράψει μέλος του το οποίο… …αποδεδειγμένα ενεργεί ενάντια στο σκοπό του συλλόγου, αρνείται να συμμορφωθεί στις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. ή με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την πραγμάτωσή τους…»,

αποφασίζει

τη διαγραφή της κ. Δημητρακοπούλου Ολυμπίας από το Μητρώο Μελών του Συλλόγου.

Τέλος, ενημερώνουμε πως σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού «Μέλος που για οποιοδήποτε λόγο διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να προσφύγει στην πρώτη μετά τη διαγραφή του Γ.Σ. και να ζητήσει την ακύρωσή της».

 

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Δημητρακόπουλος Γιώργος Βύρωνας Κουτσώνης