ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:

Κορυδαλλού - Αγίας Βαρβάρας, Νίκαιας - Πειραιά, Πειραιά «Η Πρόοδος», Α’ Πειραιά «Ρήγας Φεραίος», Κερατσινίου – Περάματος «Ν. Πλουμπίδης», Σαλαμίνας, Αργοσαρωνικού

ΘΕΜΑ: Μη εφαρμογή της νομοθεσίας στις μεταθέσεις στην ΕΑΕ

ΠΡΟΣ

  1. Πρόεδρο του ΠΥΣΠΕ Πειραιά
  2. Λοιπά Μέλη του ΠΥΣΠΕ Πειραιά

 Κε Πρόεδρε,

Οι υπογράφοντες το έγγραφο αυτό δεχτήκαμε αναφορές από μέλη μας πως στις πρόσφατες υπηρεσιακές μεταβολές απορρίφθηκαν οι αιτήσεις τους για μετάθεση εντός Περιοχής (βελτίωση θέσης) από ΣΜΕΑΕ σε Τ.Ε. και ενώ έχουν υπηρετήσει την οργανική τους υποχρέωση.

Η επίκληση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο - στο οποίο προεδρεύετε - του άρθρου 48 του Ν. 4692/20 δεν βρίσκει εφαρμογή στη διαδικασία των μεταθέσεων εντός Περιοχής αλλά στη διαδικασία των τοποθετήσεων, όσων, δηλαδή, ευρίσκονται ή περιέρχονται στη Διάθεση του Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, το άρθρο 48 ορίζει: «Οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης πραγματοποιούνται μετά την κάλυψη όλων των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της οικείας περιοχής μετάθεσης. …Τα ανωτέρω ισχύουν για τοποθετήσεις μετά από μετάθεση, διορισμό ή απόσπαση». Είναι σαφές πως η αναφορά του νομοθέτη για «τοποθετήσεις μετά από μετάθεση» αφορά στους εκπαιδευτικούς που περιέρχονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων από Περιοχή σε Περιοχή και, κατά συνέπεια, δεν τίθεται θέμα αποκλεισμού από τη διεκδίκηση βελτίωσης θέσης των συναδέλφων που έχουν υπηρετήσει την οργανική τους υποχρέωση.

Κε Πρόεδρε,

Κατόπιν των παραπάνω και για λόγους χρηστής διοίκησης (αποκατάσταση νομιμότητας), παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα σε επανεξέταση των υποβληθεισών αιτήσεων μετάθεσης στην ΕΑΕ.

Πειραιάς, 19/7/2022