Λίγα λόγια σχετικά με τον Σύλλογο…

Ο Σύλλογός μας είναι πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο και αποτελεί Μέλος του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου, της ΔΟΕ.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας

Ίδρυση και μετεξέλιξη του Συλλόγου μας

Από τα στοιχεία που τηρούνται στο Πρωτοδικείο Πειραιά προκύπτει ότι:

Το σωματείο με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Γ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμ. 41/14-2-1975 Απόφαση στο Πρωτοδικείο Πειραιά και έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο των σωματείων με Αριθμό Μητρώου 1669.

Έγιναν οι παρακάτω μεταβολές:

Κατατέθηκε 24-5-1975 Καταστατικό ΙΔΡΥΣΗ Επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Γ’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Απόφαση 41/14-2-1975 στο ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Κατατέθηκε 6-3-1978 Καταστατικό ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Γ’ ΚΑΙ ΙΒ’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Απόφαση 464/12-11-1977 στο ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Κατατέθηκε 14-12-1981 Καταστατικό ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Γ’ ΚΑΙ ΙΒ’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Απόφαση 323/18-9-1981 στο ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Κατατέθηκε 18-5-1995 Καταστατικό ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π. ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ) Απόφαση 451/27-12-1994 στο ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Κατατέθηκε 1-10-2019 Καταστατικό ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π. ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ) Διάταξη 12/13-8-2019 στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να λάβετε και να διαβάσετε το καταστατικό του Συλλόγου…

Καταστατικό του Συλλόγου

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να λάβετε και να διαβάσετε το καταστατικό της ΔΟΕ…

Καταστατικό της ΔΟΕ