Μικρογραφία εισόδου

8 και 9 Δεκέμβρη Αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας – ΗΔ της ΓΣ και ψηφοδέλτια

Σύμφωνα με το καταστατικό και τη σχετική απόφαση του Δ.Σ., καλούνται τα μέλη του Συλλόγου στην Τακτική Γενική Συνέλευση στις 8 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρες 17.30 έως 20.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολικού συγκροτήματος «Πέτρινα»…

Αναρτήθηκε από