Παρατάξεις και Νέα

Η Ενωτική Ριζοσπαστική Κίνηση Νίκαιας αποτελεί ανεξάρτητο σχήμα που δραστηριοποιείται στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Νίκαιας – Πειραιά. Στο επίπεδο του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού κινήματος (ΔΟΕ) συνεργάζεται με τα σχήματα που συγκροτούν την Ανεξάρτητη Ενωτική Εκκίνηση Εκπ/κών Π.Ε., ενώ σε τριτοβάθμιο επίπεδο (ΑΔΕΔΥ) συνεργάζεται με το δίκτυο των δυνάμεων που συγκροτούν την Ενωτική Αγωνιστική Εκκίνηση.

Φορτώνει…

Η ΕΞΟΔΟΣ είναι ένα αγωνιστικό σχήμα εκπαιδευτικών Π.Ε. που ανήκει στις Παρεμβάσεις – Κινήσεις – Συσπειρώσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας οι οποίες αποτελούν ένα δίκτυο αυτόνομων, ανεξάρτητων, αγωνιστικών ομάδων – κινήσεων που συγκροτούνται και λειτουργούν σε επίπεδο συλλόγων με πλήρη αυτοτέλεια και ελευθερία δράσης, σε αντιπαράθεση με τον κατεστημένο κρατικό – κυβερνητικό – κομματικό συνδικαλισμό

Φορτώνει…

 

Φορτώνει…