Η Ενωτική Ριζοσπαστική Κίνηση Νίκαιας αποτελεί ανεξάρτητο σχήμα που δραστηριοποιείται στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Νίκαιας – Πειραιά. Στο επίπεδο του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού κινήματος (ΔΟΕ) συνεργάζεται με τα σχήματα που συγκροτούν την Ανεξάρτητη Ενωτική Εκκίνηση Εκπ/κών Π.Ε., ενώ σε τριτοβάθμιο επίπεδο (ΑΔΕΔΥ) συνεργάζεται με το δίκτυο των δυνάμεων που συγκροτούν την Ενωτική Αγωνιστική Εκκίνηση.

Φορτώνει…