Η ΕΞΟΔΟΣ είναι ένα αγωνιστικό σχήμα εκπαιδευτικών Π.Ε. που ανήκει στις Παρεμβάσεις – Κινήσεις – Συσπειρώσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας οι οποίες αποτελούν ένα δίκτυο αυτόνομων, ανεξάρτητων, αγωνιστικών ομάδων – κινήσεων που συγκροτούνται και λειτουργούν σε επίπεδο συλλόγων με πλήρη αυτοτέλεια και ελευθερία δράσης, σε αντιπαράθεση με τον κατεστημένο κρατικό – κυβερνητικό – κομματικό συνδικαλισμό

Φορτώνει…