Εμπαιγμός του Υπουργείου Παιδείας και επικοινωνιακές τακτικές στις πλάτες μαθητών και εκπαιδευτικών

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Σε κρεσέντο υποκρισίας, εμπαιγμού και επικοινωνιακής τακτικής έχει επιδοθεί το Υπουργείο Παιδείας τις τελευταίες 3 μέρες για το ζήτημα της αγοράς και διάθεσης laptop και tablet σε όλες τις σχολικές μονάδες, για να καλυφθούν οι ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Παιδείας στις 7/4/2020 έστειλε εγκύκλιο στα σχολεία ζητώντας την καταγραφή των αναγκών αυτών ανά σχολική μονάδα με στόχο: «α) να υποστηριχθεί άμεσα η εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων όσο και μετέπειτα για την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στόχων και για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων μαθητών και εκπαιδευτικών. β) να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία από όλους αφού πολλοί εκπαιδευτικοί και μαθητές (σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης) είτε σε περιοχές με χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, είτε σε απομακρυσμένες περιοχές, είτε λόγω της οικονομικής κρίσης της χώρας μας δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω έλλειψης βασικού εξοπλισμού. Την κατάσταση αυτή επιβαρύνει περαιτέρω το γεγονός ότι αρκετές οικογένειες δεν διαθέτουν επαρκή αριθμό ηλεκτρονικών συσκευών για χρήση στο διαδίκτυο (π.χ. λόγω χαμηλού εισοδήματος, πολύτεκνες οικογένειες, τηλεργασία γονέων/κηδεμόνων)».

Μάλιστα, το έγγραφο ήρθε με κατεπείγουσα μορφή, τέτοια ώστε οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι Σύλλογοι Διδασκόντων όφειλαν μέσα σε μία μέρα να έχουν κάνει καταγραφή των αναγκών τόσο του εκπαιδευτικού προσωπικού όσο και των μαθητών!!!

Και ενώ η διαδικασία της καταγραφής πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα και με το πνεύμα της ανακοίνωσης της Ομοσπονδίας και στάλθηκαν τα στοιχεία όλων των αναγκών που υπάρχουν στο Υπουργείο Παιδείας, αντί αυτό να αναλάβει την ευθύνη και να αποδεχθεί τις τεράστιες ανάγκες -  τις οποίες είχαμε επισημάνει ως εκπαιδευτική κοινότητα από την πρώτη στιγμή - με στόχο να τις καλύψει, βγάζει νέα “διευκρινιστική” εγκύκλιο σήμερα 9/4/2020, στην οποία κάνει στροφή 180ο : «…διευκρινίζουμε ότι η καταγραφή αναγκών εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών/συσκευών αφορά αποκλειστικά και μόνο σε ελλείψεις της σχολικής μονάδας και επ’ ουδενί φυσικών προσώπων (εκπαιδευτικών ή μαθητών)».

Αποτελεί κυνική προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να αλλοιώσει τις πραγματικές ανάγκες προς την κοινωνία και να συνεχίσει το αφήγημα ότι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές συμμετέχουν κανονικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και οι ανάγκες είναι λίγες, οπότε μπορούν να καλυφτούν με το ελάχιστο δυνατό κόστος (ως επί το πλείστον με δωρεές και χρήματα του ΕΣΠΑ). Την ώρα που η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας προσπαθεί να παίξει επικοινωνιακά εις βάρος των μαθητών και των εκπαιδευτικών, δεν διστάζει να διαθέσει 72.000 ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κατασκευή ιστοσελίδας «Μένουμε Σπίτι» και 24.000 κάθε μήνα για προβολή και αναρτήσεις στα social media, προφανώς ενδιαφερόμενη μόνο για την εικόνα και όχι για την ουσία.

Ως Ενωτική Ριζοσπαστική Κίνηση καταγγέλλουμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για τις μεθοδεύσεις αλλοίωσης των πραγματικών αναγκών σε τεχνολογικό εξοπλισμό των μαθητών και των εκπαιδευτικών, ώστε να αξιοποιηθούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση που υλοποιείται σε όλη τη  χώρα. Μιας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που βασίζεται στο φιλότιμο και στην επίμονη προσπάθεια όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας κάτω από αντίξοες συνθήκες. Οι διευθυντές των σχολείων έχουν ήδη αποστείλει στις Δ/νσεις Π.Ε τις τεράστιες πραγματικές ανάγκες των σχολικών τους μονάδων και σε αυτή τη φάση η οποιαδήποτε τροποποίησή τους θα οδηγήσει τόσο τους διευθυντές όσο και τους εκπαιδευτικούς σε κρίση εμπιστοσύνης με τους γονείς και τους μαθητές τους. Η υπουργός Παιδείας, φαίνεται να επιλέγει την επικοινωνιακή διαχείριση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και όχι την επιλογή στήριξης μαθητών που αυτή τη στιγμή «αποκλείονται» στην πράξη από την εκπαιδευτική διαδικασία εξαιτίας κοινωνικο-οικονομικών λόγων. Η επιλογή της εκπαιδευτικής κοινότητας δεν μπορεί να είναι άλλη από το να επιμείνει στις καταγραφές, που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί, ως ανάγκες των σχολικών μονάδων για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις σημερινές συνθήκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τόσο το σύνολο των μαθητών μας όσο και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων μας.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να αποσύρει την τελευταία «διευκρινιστική» εγκύκλιο που προσπαθεί να συσκοτίσει τις πραγματικές διαστάσεις του ζητήματος και να προχωρήσει αμέσως στην κάλυψη όλων των αναγκών - με laptop ή tablet για κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό. Ευθύνη της Κυβέρνησης είναι η εξασφάλιση των πόρων και η κάλυψη των αναγκών, ενισχύοντας με σχετικό κονδύλι το Υπουργείο Παιδείας προς αυτήν την κατεύθυνση. Οτιδήποτε άλλο από πλευράς Υπουργείου Παιδείας και Κυβέρνησης θα αποτελεί φιάσκο και εμπαιγμό της κοινωνίας σε ένα τόσο κρίσιμο για την εκπαίδευση και την κοινωνία ζήτημα.