Μικρογραφία εισόδου

Σύλλογοι ΠΕ Πειραιά: Για τις βελτιώσεις θέσεων στην ΕΑΕ

Οι υπογράφοντες το έγγραφο αυτό δεχτήκαμε αναφορές από μέλη μας πως στις πρόσφατες υπηρεσιακές μεταβολές απορρίφθηκαν οι αιτήσεις τους για μετάθεση εντός Περιοχής (βελτίωση θέσης) από ΣΜΕΑΕ σε Τ.Ε. και ενώ έχουν υπηρετήσει την οργανική τους υποχρέωση.

Αναρτήθηκε από