Μικρογραφία εισόδου

Πέμπτη 27/1 – Παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά

Κοινή ανακοίνωση Συλλόγων του Πειραιά – Συμμετέχουμε μαζικά στην Παράσταση Διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου

Αναρτήθηκε από