Σχετικά με την καταγραφή των αναγκών εξοπλισμού σε ηλεκτρονικές συσκευές ενημερώνουμε τα μέλη μας πως με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία  καλεί τους Διευθυντές και Διευθύντριες να δηλώσουν το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού της καθεμιάς σχολικής μονάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογός μας καλεί τα Μέλη του να δηλώσουν τόσο το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού όσο και το σύνολο των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας (όσοι διδάσκουν σε περισσότερα του ενός σχολεία να καταγραφούν στο σχολείο βάσης).

Επιπλέον, καλούμε και τους συναδέλφους που ήδη δήλωσαν στην πλατφόρμα κάποιο αριθμό, να κάνουν πάλι είσοδο και να τροποποιήσουν τον αριθμό σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Διαβάστε εδώ την σχετική ανακοίνωση: ΔΟΕ - Καταγραφή αναγκών των σχολικών μονάδων για φορητές ηλεκτρονικές συσκευές (laptop και tablet)