Μικρογραφία εισόδου

Σχετικά με τις αδικίες στον πίνακα των Αναπληρωτών

Δυστυχώς, παρά τον μεγάλο αγώνα των αναπληρωτών συναδέλφων μας, τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν και από την Ομοσπονδία για άρση της περσινής αδικίας κατά τη σύνταξη των προσωρινών πινάκων κατάταξης, το ΑΣΕΠ προχώρησε στη σύνταξη των οριστικών πινάκων χωρίς να διορθώσει τις τεράστιες αδικίες σε βάρος των συναδέλφων μας…

Αναρτήθηκε από