Σχετικά με την κινητοποίηση (Πέμπτη 1/6/23, ώρα 18.00) των Συλλόγων Γονέων
των 4 Δημοτικών Σχολείων του Συλλόγου μας που δε λαμβάνουν σχολικά γεύματα

ΟΧΙ στην κατηγοριοποίηση σχολικών μονάδων και μαθητών!
Σχολικά γεύματα σε όλους! 

Το ΔΣ του Συλλόγου μας χαιρετίζει την πρωτοβουλία των Συλλόγων Γονέων των τεσσάρων Δημοτικών Σχολείων (13ου, 18ου, 19ου, 26ου) - που με ευθύνη των κυβερνήσεων έχουν αποκλειστεί από το Πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων - για τη διοργάνωση κινητοποίησης με σκοπό να ενταχθούν και αυτά στο εν λόγω πρόγραμμα.

Ο Σύλλογός μας αλλά και ολόκληρο το συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών διεκδικεί εδώ και χρόνια - από την εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών και έπειτα - την υλοποίηση προγράμματος σίτισης για ΟΛΟΥΣ τους μαθητές. Αντ’ αυτού, οι εφαρμοζόμενες κυβερνητικές πολιτικές έχουν οδηγήσει στην κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων, αφού έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα 19 σχολικές μονάδες της Πόλης μας, πλην των προαναφερόμενων τεσσάρων Δημοτικών Σχολείων. Το πρόβλημα για τις οικογένειες οξύνεται, καθώς με την οικονομική - ενεργειακή κρίση, τον πληθωρισμό, την αισχροκέρδεια οδηγούνται σε φτωχοποίηση όλο και μεγαλύτερα στρώματα της κοινωνίας.

Περαιτέρω, σχετικά με το ζήτημα των Σχολικών Γευμάτων το συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών, διεκδικεί χρόνια τώρα και θα διεκδικήσει από την κυβέρνηση - που θα προκύψει από τις προσεχείς εκλογές - να επανεξετάσει συνολικά το ζήτημα: οι εκπαιδευτικοί είναι επιφορτισμένοι με το κομβικής σημασίας έργο της αγωγής και εκπαίδευσης των μαθητών και δεν είναι ούτε αχθοφόροι, ούτε διανομείς, ούτε τεχνολόγοι τροφίμων για να ελέγχουν την ποιότητα των γευμάτων. Είναι πιο επίκαιρο από ποτέ το αίτημα για επαρκείς υποδομές, τη διαμόρφωση χώρων εστίασης σε όλα τα σχολεία, την πρόσληψη τραπεζοκόμων και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, την ενίσχυση με περισσότερο και μόνιμο προσωπικό καθαριότητας, την ανάληψη ευθύνης για την ποιότητα και καταλληλότητα των γευμάτων από τα αρμόδια όργανα.

Κατόπιν των παραπάνω, το ΔΣ του Συλλόγου μας, αφού επισημάνει πως η ολοένα και μεγαλύτερη φτωχοποίηση στρωμάτων της κοινωνίας αντιμετωπίζεται με την άρση των πολιτικών που οδηγούν σε αυτή,

καλεί τα μέλη του
να πάρουν μαζικά μέρος στην κινητοποίηση την Πέμπτη 1 Ιουνίου και ώρα 18.00
Συγκέντρωση  στην είσοδο του 19ου ΔΣ και πορεία μέχρι την Πλατεία Κουμπάκη (Σπάθα).

Νίκαια, 30 Μαΐου 2023

 

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Δημητρακόπουλος Γιώργος Βύρωνας Κουτσώνης