Κ. Διευθυντά,

Είναι ηλίου φαεινότερο πως η σχολική χρονιά εκκινεί χωρίς κανένα προγραμματισμό από την Πολιτική Ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην ιδιαίτερη συγκυρία που βιώνει η χώρα μας - και ολόκληρος ο πλανήτης. Η ανυπαρξία προγραμματισμού εμφαίνεται, ιδιαίτερα, στην απουσία οποιασδήποτε προσπάθειας για την αραίωση του μαθητικού πληθυσμού με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, στην υποστελέχωση των σχολικών μονάδων με εκπαιδευτικό προσωπικό, στον τομέα της καθαριότητας όπου ακόμη τα σχολεία δεν έχουν καθαριστές/καθαρίστριες αλλά και σε όλες τις υποδομές.

Σε αυτή, λοιπόν, τη συγκυρία, διαπιστώσαμε πως με απόφασή σας προσπαθείτε να απομειώσετε το πρόβλημα της υποστελέχωσης, επιλέγοντας να μην εμφανίσετε όλα τα κενά στους συναδέλφους που αιτούνται τοποθέτησης, με αποτέλεσμα - πέραν όλων των άλλων - να πλήττονται τα βασικά εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων.

Κ. Διευθυντά,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποδοκιμάζει οποιαδήποτε ενέργεια στρέφεται ενάντια στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών, στα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων και σας καλεί να ανακοινοποιήσετε άμεσα - και πριν την τοποθέτηση των αναπληρωτών - τον πίνακα των κενών, εμφανίζοντας τις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων!