Προσχέδιο νόμου σε διαβούλευση:
Η Κυβέρνηση σαρώνει ό,τι έχει απομείνει στη Δημόσια Εκπαίδευση!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Την ώρα που ο πλανήτης ολόκληρος βρίσκεται στον κλοιό το κορωνοϊού, την ώρα που η ελληνική κοινωνία βιώνει - πέραν της υγειονομικής κρίσης - τις πρώτες σκληρές συνέπειες της πανδημίας, την ώρα που τα σχολεία είναι κλειστά, αυτή την ώρα βρήκε η κυβέρνηση να θέσει σε διαβούλευση το προσχέδιο νόμου για τη δημόσια εκπαίδευση, περιφρονώντας κάθε έννοια κοινωνικού διαλόγου με τους θεσμικούς φορείς, αλλά και την ίδια την έννοια της δημοκρατίας! Με τη θέση σε διαβούλευση αυτού του προσχεδίου νόμου, φάνηκε και πόσο υποκριτικά ήταν τα λόγια «συμπάθειας» προς τους εκπαιδευτικούς από την Πολιτική Ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., με αφορμή την ανταπόκριση αυτών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Πρόκειται για ένα βαθύτατα ταξικό προσχέδιο νόμου που γυρίζει τη δημόσια εκπαίδευση δεκαετίες πίσω! Ένα προσχέδιο νόμου που βρίθει αντιεκπαιδευτικών διατάξεων από το Νηπιαγωγείο μέχρι και το Πανεπιστήμιο! Αναφέρουμε ενδεικτικά:

Αύξηση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα

Η κυβέρνηση προχωρά στην αύξηση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα (από 1/22 που ίσχυε στο Νηπιαγωγείο και για εγγραφή στην Α’ Τάξη Δημοτικού μετατρέπεται σε 1/26), παραβλέποντας τις ανάγκες των μαθητών και, ταυτόχρονα, δημιουργεί υγειονομικές βόμβες στα σχολεία με πιο πληθωρικά τμήματα εν μέσω της απειλής από τον κορωνοϊό. Αποτελούν δε μνημείο θράσους και ύβρεως προς τους εκπαιδευτικούς, τις οικογένειες των μαθητών και την κοινωνία γενικότερα τα όσα αναφέρονται στη αιτιολογική έκθεση επί του προσχεδίου νόμου, ήτοι: «Οι αλλαγές του παρόντος άρθρου κρίνονται κατά λογική αναγκαιότητα επιβεβλημένες, κατόπιν της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των τροποποιήσεων που επέφερε ο ν. 4589/2019 στα ελάχιστα και στα μέγιστα όρια των τμημάτων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων. Οι τροποποιήσεις αυτές, οι οποίες εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά τη σχολική χρονιά 2019-2020, οδήγησαν κατά περίπτωση στη δημιουργία πλασματικών κενών, με τμήματα υπερβολικά μικρότερα απ’ όσο ορίζουν τα πορίσματα της παιδαγωγικής επιστήμης και οι βασικές παραδοχές της ορθολογικής κατανομής προσωπικού. Αυτό είχε ως συνέπεια, σε αρκετές περιπτώσεις, η κατά τον βέλτιστο και πλέον αποτελεσματικό τρόπο κατανομή προσωπικού να δυσχεραίνεται σημαντικά. Η παρούσα ρύθμιση αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα, και εναρμονίζει, χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, τα όρια των εν λόγω τμημάτων με τους κανόνες της παιδαγωγικής επιστήμης και της ορθολογικής κατανομής προσωπικού για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε όλη την Επικράτεια».

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, τα συμπεράσματα δικά σας. Παραθέτουμε εδώ - και με παραδείγματα εφαρμογής - τις προτεινόμενες διατάξεις:

Στο άρθρο 49, παρ. 1 του προσχεδίου νόμου προβλέπεται πως στα Νηπιαγωγεία «ο μέγιστος αριθμός νηπίων-προνηπίων είναι είκοσι τέσσερα (24) ανά τμήμα, με δυνατότητα προσαύξησης κατά ποσοστό 10% με απόφαση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Από διθέσιο νηπιαγωγείο και άνω, ο ελάχιστος αριθμός είναι δεκαέξι (16)».

Αντίστοιχα, για τα Δημοτικά Σχολεία στο άρθρο 49, παρ. 3 προβλέπεται «ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι είκοσι τέσσερις (24), με δυνατότητα προσαύξησης κατά ποσοστό 10% με απόφαση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Από επταθέσιο σχολείο και άνω ο ελάχιστος αριθμός των μαθητών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από είκοσι (20) ανά τμήμα».

Όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, αν ψηφιστούν οι εν λόγω διατάξεις, οι μετακινήσεις μαθητών θα αυξηθούν με γεωμετρική πρόοδο! Να δώσουμε από ένα παράδειγμα για το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο: Αν εγγραφούν σε ένα διθέσιο Νηπιαγωγείο 31 μαθητές (νήπια - προνήπια), τότε θα δημιουργηθεί ένα τμήμα με 24 έως και 26 (!!!) μαθητές, ενώ θα μετακινηθούν σε όμορα Νηπιαγωγεία οι υπόλοιποι 5 έως 7 μαθητές. Αντίστοιχα, αν σε ένα επταθέσιο και άνω Δημοτικό Σχολείο εγγραφούν 39 μαθητές, τότε θα δημιουργηθεί ένα τμήμα με 24 έως 26 μαθητές και θα μετακινηθούν οι υπόλοιποι 13 έως 15 (!!!) μαθητές. Φυσικά, οι οικογένειες των υπό μετακίνηση μαθητών θα πιέζουν το Διευθυντή να φτάσει στο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο ανά τμήμα, για να αποφευχθεί - σε κάποιους από αυτούς - η μετακίνηση σε άλλο σχολείο. Γι’ αυτό και για πρώτη φορά θεσμοθετείται πως η απόφαση για την αύξηση του αριθμού των μαθητών από το 24 έως και το 26 θα λαμβάνεται από τον Προϊστάμενο / Διευθυντή της σχολικής μονάδας, έτσι ώστε να αναλαμβάνει αυτός το κόστος και όχι η κυβέρνηση!

Μέγιστο ζήτημα είναι και οι απώλειες θέσεων εργασίας για τον Κλάδο, αφού με ένα πρόχειρο υπολογισμό, αν εφαρμοζόταν οι ρυθμίσεις αυτές την τρέχουσα σχολική χρονιά, θα είχαν χαθεί - μόνο στη Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά - περισσότερες από 60 θέσεις! Συρρίκνωση των θέσεων προοιωνίζεται και από τη διάταξη περί προτεραιότητας στην κάλυψη των κενών για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα αλλά και από τη διάταξη για προτεραιότητα στην κάλυψη των κενών στις ΣΜΕΑΕ, έναντι των Τ.Ε..

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου  - Αξιολόγηση: εσωτερική και εξωτερική

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Κατά την παρουσίαση του προσχεδίου νόμου η Υπουργός Παιδείας δεν ήταν καθόλου φειδωλή, αντίθετα, ήταν πολύ αποκαλυπτική των προθέσεων της κυβέρνησης: όχι μόνο θα ξεκινήσει τον προσεχή  Σεπτέμβριο η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, η οποία θα είναι εσωτερική και εξωτερική, αλλά και θα συνταχθεί μέχρι τέλους του έτους το νέο Π.Δ. που θα αφορά την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και η οποία θα εφαρμοστεί από το 2021-2022! Πιο αποκαλυπτικό, όμως, είναι το ίδιο το προσχέδιο νόμου, όπως εμφαίνεται από τις διατάξεις που ρυθμίζουν τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής μονάδας. Γίνεται ξεκάθαρο στον καθένα πως η κυβέρνηση επιχειρεί να μεταθέσει στις πλάτες των εκπαιδευτικών αποτελέσματα όπως η επίδοση των μαθητών, οι απουσίες, η σχολική διαρροή, η αξιοποίηση των πόρων κ.ά., που όλοι γνωρίζουμε πως οφείλονται διαχρονικά στις πολιτικές επιλογές των κυβερνήσεων και τις συνακόλουθες χρόνιες αδυναμίες και ανεπάρκειες του συστήματος. Ιδού, οι προτεινόμενες διατάξεις για τον προγραμματισμό:

 «Κατά την έναρξη του σχολικού έτους και το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους, ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας συγκαλεί σε ειδική συνεδρίαση τον σύλλογο διδασκόντων για να προβεί σε προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου και σχεδιασμό συλλογικών δράσεων και ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και καθορισμό του τρόπου υλοποίησής τους για το τρέχον σχολικό έτος... ...Στους τομείς αυτούς συγκαταλέγονται, εκτός εκείνων που εμφανώς και αμέσως συμβάλλουν στην αξιολόγηση και τελικώς στη βελτίωση του εκπαιδευτικού – διδακτικού έργου και άλλοι σημαντικοί τομείς της εκπαιδευτικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας, όπως το ψυχολογικό κλίμα του σχολείου, ο βαθμός συνεργασίας των εκπαιδευτικών σε διδακτικά και παιδαγωγικά ζητήματα, ο τρόπος αξιοποίησης των εκπαιδευτικών πόρων και των υποδομών που διαθέτει το σχολείο, η σχολική ζωή, η φοίτηση, οι επιδόσεις των μαθητών, οι απουσίες και η σχολική διαρροή, οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών, καθώς και οι σχέσεις του σχολείου με τους γονείς και τους τοπικούς φορείς... ...Ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας συγκαλεί τον σύλλογο διδασκόντων σε τακτικές συνεδριάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και τουλάχιστον μία φορά ανά δίμηνο... ...Κατά τον ετήσιο προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου και υπό την επίβλεψη του Διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας, συγκροτούνται, επίσης, ομάδες δράσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε κάθε μία από τις οποίες συμμετέχουν δύο έως και πέντε εκπαιδευτικοί... ...Για τη συμμετοχή τους στις εν λόγω ομάδες οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καταθέτουν σε συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων σχετική πρόταση με τους σκοπούς και τη σημασία του θέματος που θα αναλάβουν... ...Για τον ετήσιο συλλογικό προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου και τον σχεδιασμό δράσεων και ερευνητικών προγραμμάτων συντάσσεται έκθεση, στην οποία αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι τομείς εστίασης, οι στόχοι, καθώς και οι δράσεις και τα προγράμματα προς υλοποίηση. Η εν λόγω έκθεση καταχωρίζεται στα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων και αναρτάται αμελλητί, με ευθύνη της Διεύθυνσης του σχολείου, κατά τα κύρια σημεία της στην ιστοσελίδα κάθε σχολικής μονάδας, καθώς και στο σύνολό της σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, την ανάπτυξη και λειτουργία της οποίας αναλαμβάνει το Ι.Ε.Π. και στην οποία έχουν πρόσβαση τα εμπλεκόμενα στελέχη της εκπαιδευτικής ιεραρχίας, το Ι.Ε.Π. και η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)».

Κατόπιν του «προγραμματισμού» ακολουθεί - ως το κερασάκι στην τούρτα - το πλαίσιο για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας:

«Στο τέλος του διδακτικού έτους, ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας συγκαλεί σε ειδική συνεδρίαση τον σύλλογο διδασκόντων για να προβεί σε αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας... ... Στην έκθεση αυτή αναφέρονται ιδίως οι τομείς που αποτέλεσαν αντικείμενο εστίασης, οι στόχοι που είχαν τεθεί, καθώς και τα αντίστοιχα κριτήρια και οι συνοδευτικοί ποιοτικοί δείκτες, περιγράφονται αναλυτικά οι δράσεις βελτίωσης της λειτουργικότητας της σχολικής μονάδας που σχεδιάσθηκαν, οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση και οι τρόποι με τους οποίους αυτές αντιμετωπίστηκαν. Επίσης, παρατίθενται οι ομάδες που συγκροτήθηκαν για τη διαμόρφωση δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης, τα θέματα που επιλέχθηκαν, οι στόχοι που τέθηκαν και οι δράσεις που υλοποιήθηκαν, ενώ επισημαίνονται οι δυσκολίες που ανέκυψαν και οι τρόποι με τους οποίους αντιμετωπίσθηκαν. Τέλος, παρουσιάζεται τεκμηριωμένα ο βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί κατά τον προγραμματισμό... ...Η ετήσια απολογιστική έκθεση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας καταχωρίζεται στα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων και αναρτάται αμελλητί και πάντως πριν την έναρξη των θερινών διακοπών, με ευθύνη της Διεύθυνσης του σχολείου, κατά τα κύρια σημεία της στην ιστοσελίδα κάθε σχολικής μονάδας, καθώς και στο σύνολό της στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 47».

«Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου της έκθεσης του ετήσιου συλλογικού προγραμματισμού... ...καθώς και της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης του έργου των σχολικών μονάδων... ...διατυπώνουν επ’ αυτών παρατηρήσεις, καθώς και προτάσεις υποστήριξης και βελτίωσης... ...Οι παρατηρήσεις και προτάσεις αυτές αναρτώνται αμελλητί στην ιστοσελίδα του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., χωρίς αναφορές σε συγκεκριμένα σχολεία, καθώς και στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 47».

«Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ... ...συντάσσει συνολική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης για τη διαδικασία του προγραμματισμού και της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, το αργότερο μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, την οποία αναρτά εγκαίρως στην ιστοσελίδα του και στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 47... ...Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε... ...εισηγείται προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών... ...συντάσσει εκθέσεις με γενικές παρατηρήσεις, ιδίως όσον αφορά στις ανάγκες, δυσκολίες, τάσεις και επιτεύγματα, επί των εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., τις οποίες αναρτά στην ιστοσελίδα της και στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 47... ...Το Ι.Ε.Π. αξιοποιεί το περιεχόμενο της ανωτέρω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την επιτέλεση όλου του εύρους των αρμοδιοτήτων του και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με την Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Αλήθεια, υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία πως με τις προτεινόμενες διατάξεις - πέραν όλων των άλλων - επιχειρείται να επιβληθεί ένα ασφυκτικό πλαίσιο ελέγχου, με ατέλειωτες γραφειοκρατικές διαδικασίες, που ως μόνο στόχο έχουν να αφήσουν στο απυρόβλητο την ταξική πολιτική της κυβέρνησης για το Δημόσιο Σχολείο;

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Πέραν των ανωτέρω, στο εν λόγω προσχέδιο νόμου περιλαμβάνεται πλήθος αντιεκπαιδευτικών διατάξεων:

 1. Προβλέπεται, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε επιστημονική τεκμηρίωση, η εισαγωγή Ειδικοτήτων στο Νηπιαγωγείο!
 2. Προβλέπεται η ύπαρξη ποινών για τους συναδέλφους αναπληρωτές που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο!
 3. Τροποποιείται αποσπασματικά η κατανομή των διδακτικών αντικειμένων του Δημοτικού Σχολείου, χωρίς ένα συνολικό σχεδιασμό με βάση τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών.
 4. Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μετατρέπεται σε ένα μεγαλύτερο εξεταστικό κέντρο (επαναφορά «τράπεζας θεμάτων» κ. ά.) και συνακόλουθα ωθείται η ελληνική οικογένεια περαιτέρω στην παραπαιδεία και την οικονομική επιβάρυνση!
 5. Επαναφορά της αναγραφής της διαγωγής του μαθητή στον απολυτήριο τίτλο (άρθρο 5), ώστε να τον συνοδεύει στην υπόλοιπη ζωή του. Είναι χαρακτηριστικό πως στις μεταβατικές διατάξεις προβλέπεται και η αναδρομική αναγραφή της διαγωγής των μαθητών σε αποδεικτικά απόλυσης, ήτοι: «Αποδεικτικά απόλυσης και κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών, που αφορούν μαθητή που φοίτησε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν από το σχολικό έτος 2020-2021, εκδίδονται εφεξής με την αναγραφή του χαρακτηρισμού της διαγωγής, εφόσον τα σχετικά δεδομένα υπάρχουν στα σχετικά βιβλία της εκπαιδευτικής μονάδας» (άρθρο 55, παρ. 1).
 6. Εγγραφή στα ΕΠΑ.Λ. επιτρέπεται μέχρι την ηλικία των 17 ετών (άρθρο 51). Με τον τρόπο αποκλείεται αυτό ένας μεγάλος αριθμός νέων (απόφοιτοι ΓΕ.Λ. οι οποίοι θα ήθελαν να αποκτήσουν μια ειδικότητα ή και απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι θα ήθελαν μια δεύτερη ειδικότητα). Τι δυνατότητες θα έχουν πλέον αυτοί; Μα τα ΙΕΚ και δη τα ιδιωτικά ΙΕΚ - στην «αγκαλιά» των οποίων τους στέλνει η κυβέρνηση.
 7. Για τις εκλογές των Πρυτανικών Αρχών θα ψηφίζουν μόνο τα Μέλη ΔΕΠ (άρθρο 62), χωρίς τη συμμετοχή κανενός άλλου σώματος!

Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. και την κυβέρνηση τόσο για την αντιδημοκρατική της συμπεριφορά να προχωρήσει εν μέσω πανδημίας σε δημοσιοποίηση προσχεδίου νόμου για ένα σύνολο θεμάτων που διαχρονικά οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες βρίσκονται στην αντίπερα όχθη, όσο και, κυρίως, για το ακραία νεοφιλελεύθερο πνεύμα από το οποίο διαπνέεται ολόκληρο το προσχέδιο νόμου!

Προειδοποιούμε

 • την κυβέρνηση να μην υποτιμά την αντίδραση των φορέων της σχολικής κοινότητας (γονεϊκού, μαθητικού και συνδικαλιστικού κινήματος των εκπαιδευτικών)!

Καλούμε

 • την κυβέρνηση να μην προχωρήσει - οποτεδήποτε - στην κατάθεση αυτού του σχεδίου στη Βουλή.
 • τα μέλη μας να βρίσκονται σε αγωνιστική επαγρύπνηση!
 • την Ομοσπονδία να χαράξει - από κοινού με τους άλλους φορείς - τα αγωνιστικά βήματα που απαιτούνται για την αποτροπή της ψήφισης αυτού του προσχεδίου νόμου!

Το Δ.Σ