Αγαπητοί συνάδελφοι του Δ.Σ. της ΔΟΕ,

Κατόπιν της αρ. πρωτ.  1455/15-3-2021 ανακοίνωσής σας σχετικά με τη σύνταξη εσωτερικού σχολικού κανονισμού στο πνεύμα της Απόφασης της 69ης Γ.Σ. του Κλάδου, στην οποία ανακοίνωσή σας αναφέρετε πως:

  • «…η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. αντιμετωπίζει ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα με προχειρότητα και προφανείς σκοπιμότητες, επιχειρώντας να δώσει συγκεκριμένη κατεύθυνση, περιεχόμενο και νοηματοδότηση…»,
  • « …εντάσσει, μάλιστα, την τήρησή του, ως ένα από τους δεκάδες δείκτες, στην  εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση σχολικών μονάδων στον θεματικό άξονα 9…»,
  • «…τα πρότυπα κανονισμών που έχουν συνταχθεί από το Ι.Ε.Π. είναι ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά ενώ κάποια σημεία τους δεν είναι δυνατόν να έχουν αναφορά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και σε περίπτωση που υιοθετηθούν μόνο αρνητικές επιπτώσεις θα έχουν στο παιδαγωγικό κλίμα και τη φυσιογνωμία των σχολικών μονάδων»,

το ΔΣ του Συλλόγου μας, ύστερα και από τον προβληματισμό που έχει αναπτυχθεί στις σχολικές μονάδες ευθύνης μας,

εκτιμά

πως για να ακυρωθεί στην πράξη η προσπάθεια του ΥΠΑΙΘ

  • για κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων,
  • για μετακύλιση των ευθυνών του κράτους στις πλάτες των εκπαιδευτικών σε ό,τι αφορά στην υποδομή των σχολικών κτηρίων, κ.ά.,

ευκταίο θα ήταν να συντάξει η Ομοσπονδία ένα πρότυπο εσωτερικό κανονισμό για όλη την επικράτεια με τις όποιες διαφοροποιήσεις μπορεί να υπάρξουν στα ολιγοθέσια (Δημοτικά και Νηπιαγωγεία) και στα πολυθέσια σχολεία, ώστε να κινηθεί ο Κλάδος μας συντεταγμένα, όπως έπραξε πρόσφατα με ολοφάνερα τα αποτελέσματα στις ψευτοεκλογές Αιρετών αλλά και στο ζήτημα της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας.

Στην κατεύθυνση αυτή και εφόσον αναλάβει η Ομοσπονδία αυτή την προσπάθεια, καλό θα ήταν να κληθούν οι σχολικές μονάδες - όσες έχουν εκκινήσει - να «παγώσουν» τις όποιες διαδικασίες, για τις οποίες, άλλωστε, δεν προβλέπεται ανατρεπτική προθεσμία και να αναμένουν το σχέδιο εσωτερικού κανονισμού της Ομοσπονδίας.

Εν αναμονή των αποφάσεών σας και για την έγκαιρη ενημέρωση των Μελών μας.

 

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Δημητρακόπουλος Γιώργος Βύρωνας Κουτσώνης