ΟΜΟΦΩΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (9/2/2023)

Η ΓΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Νίκαιας - Πειραιά, βρισκόμενη σε καταστατική απαρτία, κηρύσσει ανυποχώρητο αγώνα α) για το μπλοκάρισμα της αξιολόγησης και β) την οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα:

  1. Συμμετέχουμε στην Απεργία - Αποχή που αποφάσισε η ΔΟΕ από κάθε εξωδιδακτική διαδικασία σχετική με την αξιολόγηση. Σε περίπτωση που το ΥΠΑΙΘ προσφύγει στα δικαστήρια και χαρακτηριστεί η απεργία παράνομη, απαιτούμε την επαναπροκήρυξη από ΔΟΕ και ΑΔΕΔΥ.
  2. Επιδιώκουμε καθολική συμμετοχή στην 24ωρη απεργία και πανστρατιά για την απεργιακή συγκέντρωση.
  3. Στηρίζουμε με τη συμμετοχή μας τις στάσεις εργασίας που θα κηρύξει η ΔΟΕ σε συνεργασία με τον Σύλλογό μας, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας της ατομικής αξιολόγησης. Το Δ.Σ. θα ενδυναμώσει με τη φυσική του παρουσία - και όποια άλλα μέτρα χρειαστούν - τον αγώνα για την αντιμετώπιση της αξιολόγησης, σε πρώτη φάση, των συναδέλφων που τελούν σε δόκιμη θητεία.
  4. Νέο μισθολόγιο στην κατεύθυνση της κάλυψης των απωλειών των προηγούμενων χρόνων. Αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
  5. Σε υλοποίηση της απόφασης της ΔΟΕ για συναντήσεις με τα κόμματα της Βουλής, απαιτούμε την πρόταξη και των δύο ανωτέρω ζητημάτων, με σκοπό την ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων: α) κατάργηση όλου του νομοθετικού πλαισίου της αξιολόγησης αλλά και λοιπών αυταρχικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί (π.χ. τηλεκπαίδευση «δια πάσαν νόσον»), β) αφαίρεση από τον υπηρεσιακό φάκελο του κάθε εκπαιδευτικού οποιουδήποτε προϊόντος που σχετίζεται με την επιχειρούμενη αξιολόγηση, καθώς και του υλικού που έχει (ή θα) αναρτηθεί σε πλατφόρμες, γ) χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των οικονομικών μας διεκδικήσεων. Για το αποτέλεσμα των συναντήσεων αυτών ενημερώνεται άμεσα η βάση των εκπαιδευτικών.

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΘΟΥΣ ΑΙΡΕΤΟΥΣ

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Νίκαιας - Πειραιά, κατόπιν του συντριπτικού αποτελέσματος (με την αποχή να διαμορφώνεται στο 90%, ύστερα από το κάλεσμα όλων των συλλόγων του Πειραιά) και σε συνέχεια του αγώνα για την επαναφορά των δια ζώσης διαδικασιών για γνήσια εκπροσώπηση, καθώς και την επαναφορά όλων των αρμοδιοτήτων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια,

καλεί

τους «εκλεγμένους» αιρετούς (Τακτικούς και Αναπληρωματικούς) στο ΠΥΣΠΕ Πειραιά να υποβάλουν την παραίτησή τους, συντασσόμενοι με την εντολή της βάσης των εκπαιδευτικών που υπάγονται στη Διεύθυνση ΠΕ Πειραιά. Περαιτέρω,

δηλώνουμε

πως οι εκπαιδευτικοί του Συλλόγου Νίκαιας - Πειραιά δεν επιθυμούμε κανενός είδους «εκπροσώπηση» από τους νόθους αιρετούς του ΑΠΥΣΠΕ Αττικής και του ΚΥΣΠΕ.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ !!!

Νίκαια, 9/2/2023

 

Η ΓΣ