Κατόπιν της ενημέρωσης του Συλλόγου μας από τη σχολική μονάδα σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες παραχώρησης σχολικών χώρων της (λουτρικής δεξαμενής και του κλειστού γηπέδου), απευθύναμε έγγραφο διαμαρτυρίας στην κ. Αντιδήμαρχο Παιδείας του Δήμου Πειραιά...

ΠΡΟΣ: Κα Αντιδήμαρχο Παιδείας Δήμου Πειραιά.
ΘΕΜΑ: Μη τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την παραχώρηση χώρων του 1ου Ειδικού Δημοτικού σχολείου Πειραιά.

Σχετ.: αρ. 29/3622/21-1-2020, Απόφασή σας

Κα Αντιδήμαρχε,
Κατόπιν της όχλησής μας προς εσάς - στα τέλη του Γενάρη - για το ζήτημα της παραχώρησης χώρων του 1ου Ειδικού Δ.Σ. Πειραιά και το γεγονός πως, παρότι παρήλθε εύλογο χρονικό διάστημα, δεν υπήρξε επανόρθωση από την υπηρεσία σας, επανερχόμαστε στο εν λόγω ζήτημα επισημαίνοντας τα κάτωθι:

  1. Η παραχώρηση της λουτρικής δεξαμενής (κολυμβητηρίου) και των βοηθητικών χώρων στον Ο.Π.Α.Ν. (Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας) μπορεί να λάβει χώρα μόνο κατόπιν της λήξης του ωραρίου, ήτοι στις 16.00 (και όχι από τις 13.00 όπως εσείς πράξατε), σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 18 του Π.Δτος 79/2017.
  2. Η χρήση του κλειστού γηπέδου της σχολικής μονάδας έχει γίνει, χωρίς να έχει σταλεί το έγγραφο παραχώρησης - αν έχει εκδοθεί τέτοιο - στη Διεύθυνση της Σχολικής Μονάδας. Σημειώνουμε εδώ πως το εν λόγω σωματείο (Ακαδημίες Ολυμπιακού Πειραιά) στο οποίο έχει παραχωρηθεί (;) δεν καταβάλει καμιά αποζημίωση για τα λειτουργικά έξοδα αυτής της χρήσης και, επιπλέον, έχει προβεί σε αλλαγές και μετατροπές, ακόμη και σε στολισμό με σύμβολα του σωματείου, μεταβάλλοντας τη φυσιογνωμία του χώρου, πράγμα ανεπίτρεπτο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κα Αντιδήμαρχε,

Παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα σε όλες τις ενέργειες για την αποκατάσταση της νομιμότητας και τη μη παρεμπόδιση της λειτουργίας της εκπαιδευτικής μονάδας.

Το Δ.Σ.

Ολόκληρος ο χώρος, μέχρι και η οροφή του κλειστού γηπέδου έχει κατακλυστεί από τα σύμβολα του σωματείου...

Κατά τα άλλα είναι χώρος του σχολείου που παραχωρήθηκε για χρήση στο σωματείο… Ακούει κανείς;