• Πρακτικές ενέργειες των Συλλόγων Διδασκόντων σχετικά με την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας
  • Πρόγραμμα διαδικτυακών συναντήσεων του Δ.Σ. με τα Μέλη του Συλλόγου μας

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Όπως σας έχουμε ενημερώσει με προηγούμενο σημείωμά μας και κατόπιν της κήρυξης της απεργίας - αποχής από τη ΔΟΕ, ο Σύλλογός μας εξειδικεύει τα βήματα που θα ακολουθηθούν, ώστε να αντιμετωπίσουμε συντεταγμένα, αποφασιστικά και, κυρίως, αποτελεσματικά, την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, η οποία προβλέπεται στην αρ. 6603/ΓΔ4/20-1-2021 Υπουργική Απόφαση «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο».

Εξαρχής επισημαίνουμε το γεγονός πως η συμμετοχή σε απεργία - αποχή σημαίνει αποχή μόνο από τα συγκεκριμένα καθήκοντα, εν προκειμένω από τις αξιολογικές διαδικασίες που προβλέπονται στην ανωτέρω Υ.Α..

Με βάση, λοιπόν, την ανακοίνωση της ΔΟΕ που στάλθηκε στα σχολεία (και του σχετικού εντύπου σχεδίου δήλωσης συμμετοχής στην απεργία – αποχή), τα Μέλη του Συλλόγου μας καλούνται να προχωρήσουν στις παρακάτω ενέργειες:

  • Οι συνάδελφοι/συναδέλφισσες Διευθυντές/Διευθύντριες και οι Προϊσταμένες Νηπιαγωγείων να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην απεργία - αποχή και ότι δεν συμμετέχουν σε καμία αξιολογική διαδικασία.
  • Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί  - Μέλη των Συλλόγων Διδασκόντων να δηλώσουν, πριν την έναρξη της διαδικασίας της ειδικής συνεδρίασης, ότι συμμετέχουν στην απεργία -αποχή. Έτσι διαπιστώνεται η αδυναμία πραγματοποίησης της Ειδικής Συνεδρίασης ελλείψει απαρτίας λόγω συμμετοχής της πλειοψηφίας ή του συνόλου των εκπαιδευτικών στην νομίμως κηρυγμένη απεργία αποχή της ΔΟΕ από κάθε αξιολογική διαδικασία που προβλέπεται στην Υ.Α. 6603/ΓΔ4/20-1-2021  (συγκρότηση ομάδων δράσης, συνεδρίαση για τη σύνταξη έκθεσης «Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης», κλπ.). Η δήλωση, όλων των παραπάνω, θα γίνεται συλλογικά στο ειδικό έντυπο που στάλθηκε στα σχολεία, για να γίνεται σαφής η συμμετοχή τους στην απεργία - αποχή. Η παραπάνω δήλωση θωρακίζει τους συναδέλφους με την κάλυψη που προσφέρει η συμμετοχή σε μια νομικά κατοχυρωμένη ενέργεια και αρκεί να  καταχωρείται στο πρωτόκολλο του σχολείου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Παρακαλούμε όπως οι σχολικές μονάδες, αφού συγκεντρώσουν τις δηλώσεις συμμετοχής μέσα στην εβδομάδα (15/2 - 19/2) και στη συνέχεια πρωτοκολλήσουν, να ενημερώσουν το Σύλλογο για το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας (ενημέρωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου). Είναι αυτονόητο πως η παρούσα επισήμανση δεν αφορά τις σχολικές μονάδες που συγκέντρωσαν ήδη τις δηλώσεις συμμετοχής στην απεργία - αποχή, απλά να ενημερώσουν (και ηλεκτρονικά) το Σύλλογο για το αποτέλεσμα.

  • Κατόπιν της συλλογής των δηλώσεων συμμετοχής και της πρωτοκόλλησης του εντύπου αυτού, εάν διαπιστώνεται πως δεν υπάρχει απαρτία, όταν, δηλαδή, οι απόντες (συμμετέχοντες/ουσες στην απεργία - αποχή) είναι περισσότεροι από τους παρόντες, η συνεδρίαση δεν πραγματοποιείται και δεν συντάσσεται σχετικό πρακτικό στο Βιβλίο πρακτικών του Συλλόγου Διδασκόντων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση αυτή (της μη απαρτίας, δηλαδή) ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια/ Προϊσταμένη καταγράφουν στο Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή:

«ΠΡΑΞΗ Νο……

..ΘΕΜΑ: Διαπίστωση αδυναμίας συγκρότησης Ομάδων Δράσης

Στο ……. Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο Νίκαιας/Πειραιά, δεν κατέστη δυνατή η σύγκληση του Σ.Δ. σχετικά με όσα προβλέπονται στην Υ.Α. 6603/ΓΔ4/20 - 1 - 2021 με τίτλο: «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο», καθότι το σύνολο των εκπαιδευτικών του σχολείου (ή η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών) με το αρ. πρωτ. ………………………. (εδώ αναγράφουμε τον αρ. πρωτ. εισ. εγγράφου) δήλωσαν τη συμμετοχή τους στην απεργία - αποχή που έχει κηρύξει η ΔΟΕ και ως εκ τούτου δεν συγκροτήθηκαν Ομάδες Δράσης για την αποτίμηση του έργου της σχολικής μονάδας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω ΥΑ.

Νίκαια/Πειραιάς, …./2/2021»

  • Στην - απευκταία για το συνδικάτο - περίπτωση που υπάρχει απαρτία, τότε πραγματοποιείται η ειδική συνεδρίαση και καταγράφεται η απόφαση του Σ.Δ., αλλά καταχωρείται απαραίτητα το περιεχόμενο της δήλωσης, ως άποψη της μειοψηφίας (όσων, δηλαδή, δήλωσαν συμμετοχή στην απεργία - αποχή) και έτσι δεν υποχρεούνται να πάρουν μέρος στις διαδικασίες της αξιολόγησης.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Η ώρα της μάχης (και της αλήθειας) για όλους μας έφτασε! Τα μηνύματα από τις εκπαιδευτικές μονάδες του Συλλόγου μας (αλλά και όλης της χώρας) είναι πολύ ενθαρρυντικά! Αρκετές σχολικές μονάδες συγκέντρωσαν ήδη τις δηλώσεις συμμετοχής στην απεργία - αποχή! Η Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΑΙΘ και η κυβέρνηση συνολικά, ύστερα από το εκκωφαντικό 95% της αποχής από τις ψευδοεκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, θα πάρουν νέα συντριπτική απάντηση από το σύνολο των συναδέλφων!

Για την υποστήριξη του παραπάνω αγώνα το Δ.Σ. θα προχωρήσει σε καμπάνια ενημέρωσης των συναδέλφων (μέσω τηλεδιασκέψεων στην πλατφόρμα ZOOM), ως εξής:

  • Τη Δευτέρα 15/2 και ώρα 11.00 καλεί τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων (το link και ο κωδικός θα σταλεί με sms στα κινητά τους τηλ.)
  • Την Τρίτη 16/2 και ώρα 11.00 καλεί τις Προϊσταμένες Νηπιαγωγείων (το link και ο κωδικός θα σταλεί με sms στα κινητά τους τηλ.)
  • Την Τετάρτη 17/2 και ώρα 10.30 καλεί όλους τους συναδέλφους (Δημοτικών και Νηπιαγωγείων) που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες, στις οποίες η αρίθμηση στην επωνυμία τους λήγει σε μονό αριθμό.
  • Την Πέμπτη 18/2 και ώρα 10.30 καλεί τους συναδέλφους (Δημοτικών και Νηπιαγωγείων) που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες, στις οποίες η αρίθμηση στην επωνυμία τους λήγει σε ζυγό αριθμό, καθώς και τους συναδέλφους της Αρμένικης εκπαιδευτικής μονάδας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το link (και ο κωδικός) για τις ημέρες Τετάρτη και Πέμπτη θα σταλεί στις εν λόγω σχολικές μονάδες την παραμονή της διαδικτυακής συνάντησης και παρακαλούνται οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι των Σχολικών Μονάδων να προωθήσουν άμεσα το μήνυμα στους συναδέλφους, οι οποίοι και θα πρέπει να είναι σε επαφή με το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.

Ενημερωθείτε εδώ με την ανακοίνωση της ΔΟΕ

Κατεβάστε εδώ το σχέδιο εντύπου δήλωσης συμμετοχής στην απεργία - αποχή

 

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Δημητρακόπουλος Γιώργος Βύρωνας Κουτσώνης