Σχετικά με την κινητοποίηση (Δευτέρα 20/5/2024, ώρα 18.30, Πλατεία Κουμπάκη)
των Συλλόγων Γονέων των 3 Δημοτικών Σχολείων του Συλλόγου μας (13ο, 19ο, 26ο)
που δε λαμβάνουν σχολικά γεύματα

ΟΧΙ στην κατηγοριοποίηση σχολικών μονάδων και μαθητών!
Σχολικά γεύματα σε όλους!

Το ΔΣ του Συλλόγου μας χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και των Συλλόγων Γονέων των τριών Δημοτικών Σχολείων (13ου, 19ου, 26ου) - που με ευθύνη των κυβερνήσεων έχουν αποκλειστεί από το Πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων - για τη διοργάνωση κινητοποίησης με σκοπό να ενταχθούν και αυτά στο εν λόγω πρόγραμμα. Ταυτόχρονα, καταγγέλλει την κυβερνητική πολιτική που κώφευσε στην περσινή αντίστοιχη διαμαρτυρία και δεν προχώρησε στην αύξηση των μερίδων για την κάλυψη των εναπομεινασών σχολικών μονάδων.

Ο Σύλλογός μας - αλλά και ολόκληρο το συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών - διεκδικεί εδώ και χρόνια, από την εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών και έπειτα, την υλοποίηση προγράμματος σίτισης για ΟΛΟΥΣ τους μαθητές (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία). Αντ’ αυτού, οι εφαρμοζόμενες κυβερνητικές πολιτικές έχουν οδηγήσει στην κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων, αφού έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα είκοσι (20) Δημοτικά Σχολεία της Πόλης μας, πλην των προαναφερόμενων τριών σχολικών μονάδων (και κανένα  Νηπιαγωγείο). Το πρόβλημα για τις οικογένειες οξύνεται, καθώς με την οικονομική - ενεργειακή κρίση, τον πληθωρισμό, την αισχροκέρδεια, οδηγούνται σε φτωχοποίηση όλο και μεγαλύτερα στρώματα της κοινωνίας.

Περαιτέρω, σχετικά με το ζήτημα των Σχολικών Γευμάτων, το συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών διεκδικεί χρόνια τώρα από την εκάστοτε κυβέρνηση να επανεξετάσει συνολικά το ζήτημα: οι εκπαιδευτικοί είναι επιφορτισμένοι με το κομβικής σημασίας έργο της αγωγής και εκπαίδευσης των μαθητών και δεν είναι ούτε αχθοφόροι, ούτε διανομείς, ούτε τεχνολόγοι τροφίμων για να ελέγχουν την ποιότητα των γευμάτωνΕίναι πιο επίκαιρο από ποτέ το αίτημα για επαρκείς υποδομές, τη διαμόρφωση χώρων εστίασης σε όλα τα σχολεία, την πρόσληψη τραπεζοκόμων και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, την ενίσχυση με περισσότερο και μόνιμο προσωπικό καθαριότητας, την ανάληψη ευθύνης για την ποιότητα και καταλληλότητα των γευμάτων από τα αρμόδια όργανα.

Κατόπιν των παραπάνω, το ΔΣ του Συλλόγου μας, αφού επισημάνει πως η ολοένα και μεγαλύτερη φτωχοποίηση στρωμάτων της κοινωνίας αντιμετωπίζεται με την άρση των πολιτικών που οδηγούν σε αυτή,

καλεί

τα μέλη του να πάρουν μαζικά μέρος στην κινητοποίηση τη Δευτέρα 20 Μαΐου και ώρα 18.30 στην Πλατεία Κουμπάκη.

 

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Δημητρακόπουλος Γιώργος Κουτσώνης Βύρωνας